Bioresonantie

Bioresonantie

Bioresonantie therapie vormt een goede ondersteuning bij het stellen van diagnoses. Zeker bij chronische, vage en steeds terugkerende klachten levert bioresonantie zeer mooie resultaten.

Bioresonantie kan ingezet worden voor behandeling van allerlei problemen, waaronder allergieën, immuunproblemen, huid- en vachtproblemen, hormonale problemen, stofwisselingsproblemen en tal van andere chronische aandoeningen.

De werking van Bioresonantie

Alles om ons heen bestaat uit energie. Ook levende wezens bestaan uit energie. Energie bestaat uit trillingen, net als licht, geluid, maar ook bijvoorbeeld onze mobiele telefoon werkt door trillingen die overgedragen worden via de lucht. Elke cel binnen het lichaam heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Echter ook elke ziekmaker, zoals een parasiet, een bacterie, een virus, of een stof die een allergie kan veroorzaken, heeft een eigen trillingsfrequentie.

Met behulp van een bioresonantie apparaat kunnen al deze trillingen worden gemeten. Wanneer de trillingsfrequenties in het lichaam afwijken van normale celfrequenties, kan met behulp van Bioresonantie apparatuur worden getest waardoor deze afwijkende frequenties worden veroorzaakt. Door afwijkende celfrequenties weer te normaliseren, kan een dier herstellen. Het bioresonantie apparaat stuurt daarvoor de juiste trilling terug naar het lichaam, dit heet resonantie.

Resonantie kan je je als volgt voorstellen:

Wanneer een stemvork ergens tegen aan gestoten wordt, ontstaat een bepaald geluid. Dit geluid heeft een bepaalde frequentie.Wanneer je naast deze stemvork een andere stemvork houdt, zal de laatste de frequentie van de eerste overnemen en met deze mee gaan trillen. De stemvorken resoneren dan met elkaar. De gezonde lichaamseigen frequentie die een bioresonantie apparaat naar het lichaam stuurt, zorgt ervoor dat de afwijkende cellen in het lichaam weer gaan resoneren met een gezonde frequentie.